Gå til sidens hovedinnhold

Strømpris til himmels og toget ad undas

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På Stortinget er Grunnloven tøyd gang på gang mot Senterpartiets stemmer, for at EU gjennom diverse EØS/EU organer skal få sterkere innflytelse over norsk politikk og norske ressurser. Acer og EUs tredje energipakke er et eksempel der norsk suverenitet settes til side og myndighet blir overført til et organ som ikke er styrt av norske politikere. I tillegg gis det tillatelse til å bygge utenlandskabler for å kunne tilfredsstille Europas behov for ren kraft. Noe som har ført til høyere strømpriser og i sommer har prisen vært opp til 30 ganger høyere enn på samme tid i fjor. Årsaken er strømprisene i Europa og en konsekvens av at Acer og EU`s mål er et felles kraftmarked i Europa.

Samtidig kjøper utenlandske eiere opp norske vindkraftverk som vi forbrukere har betalt tilskudd til gjennom strømregningen i mange år. Skyhøy nettleie skal også finansiere utenlandskablene for å transportere kraften ut av Norge. Noe strømutveksling mener Senterpartiet er fornuftig, men det som det er blitt lagt opp til med motorveier med strøm ut til Europa, fører til at forbrukerne og industrien får en sterk økning av strømprisene. Dette fører igjen til at industrien står i sterk fare for å bli svekket.

Tilgang på kraft har gjort norsk industri og norsk økonomi til det det er i dag og har også vært viktig for transport og kommunikasjon mellom landsdelene. Allerede i 1922 var Drammensbanen den første jernbanestrekningen som ble elektrifisert. Men hva har skjedd med jernbanen de siste årene?

Privatisering er viktig for Høyre og deres samarbeidspartnere i Regjeringen. For et par år siden var det NSB som hadde togtransporten i Norge. Så ble lønnsomme togstrekninger lagt ut på anbud og tildelt Svenska Jernveger og engelske GoAhead. NSB kunne ikke hete Norges Statsbaner lenger og skiftet navn til Vy og satt igjen med Bergensbanen og andre mindre lønnsomme strekninger. Minipris forsvant og ble erstattet med adskillig dyrere billetter som ikke lar seg kombinere mellom strekninger. Familiebillett har falt bort slik at barn i en bestemt aldersgruppe ikke lenger kan reise gratis med foreldrene. Lavprisbilletten får en bare på natt-tog og yrtidlig om morgenen. Det er ikke lønnsomt for folk å ta toget og privatiseringen har ført til en økende bruk av bil og er en ekstremt dårlig miljøpolitikk.

Kommer Senterpartiet i regjering, ønsker vi å stoppe salg av norske naturressurser til utlandet. Vi ønsker å reversere oppsplittingen og privatiseringen av jernbanen og styrke de offentlige tjenestene i hele landet.