Gå til sidens hovedinnhold

Strømpriser – energipolitikk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kroslid feilinformerer eller feilinformeres, hevder Nina Danielsen i et avisinnlegg.

Denne påstanden er ikke riktig!

I mitt innlegg i lokalavisen Agder var jeg meget nøye med de referanser jeg brukte når det angår kraftpriser som sto i mitt innlegg. At jeg refererte til den pris jeg selv betalte gir et godt bilde av pris situasjonen for vanlige forbrukere.

Nina Danielsens innlegg var uten referanse, men nå kommer det fram at det var juli pris i 2020 opp mot juli 2021 på Nord pool. Det er en kjensgjerning at priser på kraft svinger svært mye på børs, og har faktisk i noen helt spesielle timer visse dager vært negativ. Det er derfor en meget dårlig indikator med 30 ganger og i siste innlegg 40 gangen når det gjelder strømprisvariasjon.

Mitt poeng i innlegget var at kraftprisene avhenger blant annet av magasinfylling, vindkrafttilgang og priser på andre energikilder internasjonalt og kvotesystem for CO₂. Skal man få en god og kunnskapsbasert energipolitikk må en se på alle faktorer som spiller inn for den endelige kraftpris. Noe har politikerne kontroll over, noen styrer markedet men det meste er det naturen og været som styrer.

Mitt poeng var videre at dette ikke var noe vi kan skylde EU for slik Nina Danielsen gjør.

Våre kraftpriser er i disse dager høye på grunn av lav magasinfylling, små utsikter for vesentlig mengde tilsig og lite vindkraft fra Norge og Europa. Magasinfyllingene er svært lave i Sør-Norge, mens lenger nord er det mer normalt. Vi må ifølge kjente prognoser belage oss på høy strømpris i alle fall ut året.