Trekker innsigelse mot Sundeodden Syd

Seksjon for plan- og miljø i Vest-Agder fylkeskommune foreslår at fylkespolitikerne trekker innsigelsen mot planen for Sundeodden Syd.