Suste i 108 km/t i 70-sonen

Sjåføren må regne seg som fotgjenger en periode etter å ha blitt tatt i 108 km/t i 70-sonen.