ALLE KAN gjøre feil. Men når Sørlandet sykehus Flekkefjord igjen er i medienes søkelys grunnet feilbehandling, er det uheldig. Sykehusledelsen bekrefter overfor Agder at det ble gjort en feil i 2020. Saken er gjennomgått av statsforvalteren og sykehuset har erkjent feilen og beklaget. For sykehuset er ikke saken ny, det som derimot er nytt er at personen valgte å anmelde hendelsen til politiet. Det er synd at feilen skjedde. Og det er forståelig at det er leit for pasienten.

DET FREMSTÅR som at sykehuset håndterer situasjonen bra, når skaden først er skjedd. Klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen beklager hendelsen, og ønsker godt samarbeid med politiet, som skal gjøre sine etterforskninger. I tillegg virker det klokt at den aktuelle legen ikke jobber mens dette pågår for fullt. For sykehuset er det selvsagt viktig å være transparente og vise at saken tas på alvor. Spesielt fordi Flekkefjord sykehus for mange forbindes med legen som feilopererte flere personer. Noen sier at all PR er god PR. Det er nok ikke tilfellet i denne saken.

SAMTIDIG ER det viktig å huske på at alle gjør feil. Alle leger. Alle sykehus. Feil skjer og er uunngåelig. Saken blir ekstra dramatisk fordi personen har valgt å politianmelde spesialistlegen. Det er også derfor den får mer oppmerksomhet i mediene. At saken er anmeldt til politiet, er ikke ensbetydende med at den er mer alvorlig enn andre feil på andre sykehus, som ikke anmeldes. Dette er blant spørsmålene politiet vil undersøke.

SÅ FÅR vi bare håpe at publikum forstår at dette er et enkelttilfelle. Et enkelttilfelle som skal tas på det største alvor, men som likedan er et isolert tilfelle uavhengig av tidligere saker. Dette er ikke samme lege som den famøse legen som feilopererte flere både i Flekkefjord, Kristiansand og andre sykehus. Dette er en spesialist med papirene i orden. Så er det godt å høre at rutinene er skjerpet etter feilen i 2020. Klinikkdirektør Olsen er trygg på at økt samarbeid med sykehusene i Kristiansand og Stavanger, bidrar til et kvalitetsløft der det trengs.