Sykefraværet har økt i Kvinesdal

Målet til kommunen er syv prosent – men i 2019 var det en økning på over én prosent. Leder for drifts- og tjenesteutvalget er ikke bekymret, men tar tallene på alvor.