Helsepolitiker Carl Erik Grimstad (V) besøkte 3. september sykehuset i Flekkefjord. Se intervjuet etter at han hadde fått informasjon og omvisning.