– Vi er på rett spor

Artikkelen er over 1 år gammel

«Vi ser positivt på måten Sørlandet sykehus har arbeidet med å redusere risiko. Vår vurdering er at aktivitetene som er iverksatt medfører en betydelig bedring i risikoforståelse og risikostyring», heter det i svar fra Statens helsetilsyn etter tilsyn ved sykehuset i Flekkefjord.