Sykehuset må se til utlandet: Får hente inn danske sommervikarer

Sykehuset i Flekkefjord er avhengig av vikarer for å få vaktplanene til å gå opp. Koronasituasjonen har gjort det ekstra vanskelig å få vikarer, men sykehuset får bruke danske vikarer også i år.