Spesialistgodkjenning for sykepleiere på høring

Av

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere.