Riksrevisjonen: – Må ta bedre vare på sykepleiere

Riksrevisjonen mener helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å sikre rekruttering av sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere.