Noen av bedriftene i kommunen har gitt tilbakemelding om at det er for dårlig at systemet ikke virker. Dette er økonomisjefen helt enige i.

– Bedriftene skal forvente at systemet virker, skriver Ege i en melding til Agder.

Han skriver videre at han setter pris på tilbakemeldingen fra næringslivet slik at kommunen kan rette opp i eventuelle feil. Ege har sammen med rådgiver for informasjon og digitalisering, Hege Fåland Ludviksen, jobbet på spreng for å få systemet opp å stå igjen.

– Det viser seg at feilen har ligget hos leverandøren av systemet som kommunen bruker. De har nå rettet opp i feilen og det skal nå fungere. Dette har vi også informert om på kommunen sin hjemmeside.

Økonomisjefen beklager ulempen, frustrasjonene og ekstraarbeidet det har medført bedriftene.

– Dersom det fortsatt oppleves feil med registreringen kan bedriftene ta direkte kontakt med Fåland Ludviksen. Det er nå registrert 28 bedrifter, noe som tilsvarer tre millioner kroner. Det er dette beløpet som skal deles ut. Dersom det ikke kommer flere registreringer vil de som har søkt til nå få hele strømregningen dekket fra desember til april.

Økonomisjef Ege håper flere vil benytte seg av anledningen til å søke, og minner om at søknadsfristen er torsdag 30. juni.