I DISSE dager foregår det nominasjonsmøter rundt i landet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i september 2023. Nominasjonsmøtene er i seg selv viktige, fordi man der velger kandidater som skal representere oss. Så er det vi velgere som igjen plukker ut lister og kandidater som vi gir vår stemme på selve valgdagen. Det at vi kan gå til valgurnene hvert andre år, er en rettighet vi tar for gitt, men som må dyrkes og gjødsles for ikke fordufte i det blå.

LISTEN MED kandidater er i seg selv viktig å få på plass. Det har vist seg å bli vanskeligere og vanskeligere, fordi politikk krever mye tid. Det å finne et bredt utvalg av kandidater har ikke blitt enklere med årene. Og det er heller ingen tvil om at sosiale medier har gjort det vanskeligere å rekruttere kandidater til folkevalgte posisjoner. Det å bli gjenstand for mer eller mindre saklig kritikk for standpunkter man har, kan være en påkjenning. Og ikke alle ønsker seg den påkjenningen.

DESTO MER viktig er det å gi honnør til dem som likevel stiller opp for fellesskapet. De som rent faktisk vil gi av sin tid og bruke av sine krefter på politisk arbeid. De fortjener i det minste verbale blomster for å gi av sin tid. Uten at vi får kandidater til listene, dør demokratiet sakte, men sikkert – og det er ingen tjent med.

VI SER i land omkring oss at selve demokratiet er under press. Demokratiet er en ferskvare som må dyrkes og pleies hver eneste dag – og som på ingen måte på tas for gitt. I en verden med stadig større utfordringer, er det lett å ty til andre virkemidler enn det vi oppfatter som demokratiske virkemidler – og det kan få fatale konsekvenser.

EN STADIG større utfordring er det også å få opp valgdeltagelsen. I så måte har man gjort forsøk både med lavere aldersgrense for å delta i valg – og for eksempel forsøk med direkte ordførervalg. Foreløpig har det vært forsøksordninger som åpenbart ikke har slått an. Men det å delta i valg, det å videreutvikle de demokratiske instrumentene er svært viktig for å bevare det samfunnssystemet er en del av.