Tale til eller om avdøde?

Av
DEL

MeningerDu har kanskje merket det hvis du har vært i en begravelse? Taleren snakker direkte til den avdøde. Det kan av og til av sjelesørgeligste grunner være riktig, selv om ikke den i kisten hører det som blir sagt. Han eller hun er jo død. Men taleren bør primært henvende seg til de som sitter i benkene. Mange av dem sørger og trenger trøst.

Som prest har jeg merket meg at stadig flere henvender seg direkte til den avdøde i minnetalen. De bruker du-formen. Det er sikkert godt ment, men det er ikke den avdøde som trenger trøst. Det er det de sørgende som gjør.

De fleste begravelser foregår ikke i stillhet. De er åpne. Grunnen kan være at de pårørende ønsker å være sammen med andre i sorgen. I minnesamværene er det mer naturlig å bruke du-formen. Da kan man får sagt det man ikke fikk sagt til den avdøde før døden inntraff. Men det mest naturlige bør være å tale om - ikke til - den avdøde i begravelsen.

Artikkeltags