Arbeidsgruppe enige om innstramming i tannregulering

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet, i samråd med Tannlegeforeningen og Norsk kjeveortopedisk forening, utarbeidet en rapport med forslag til innstramming i vilkårene for å få statlig støtte til tannregulering.