Tar mobbing på ramme alvor

DEL

MeningerELEVUNDERSØKELSEN SOM ble nylig ble offentliggjort, viser at det fremdeles er mange elever som føler seg mobbet og dermed utenfor fellesskapet. Tallene som fremkommer er altfor høye – og gir uttrykk for en virkelighet vi helst skulle ha vært foruten. Tallene viser at det for eksempel på Sokndal skole er 22,2 prosent av elevene på 10. trinn som har rapportert at de har opplevd mobbing. På Flekkefjord ungdomsskole er tallet 10 prosent.

REKTOR PÅ Flekkefjord ungdomsskole, Terje Lauvdal, tar naturligvis resultatet av undersøkelsen på ramme alvor – og har en offensiv holdning til problemet. Helt korrekt sier han at noen av elevene ikke har forstått hvordan man skal oppføre seg overfor hverandre, samtidig som de mangler evne til empati.

SKOLEN TAR problemet på alvor og medgir at når 10 av 100 elever føler seg mobbet, så er det 10 for mange. Det dreier seg om holdninger, om oppdragelse og ikke minst om mangel på respekt for andre mennesker. Slik vil vi jo ikke ha det.

SÅ KAN man utmerket godt komme med forklaringer og bortforklaringer på temaet. Det vi opplever av kommentarer på sosiale medier kan ofte være svært lite flatterende og ofte hardtslående – og gir grunn til bekymring. For det er ikke bare USAs president Donald Trump som har alminneliggjort mobbing i det offentlige rom. Også andre forbilder og rollemodeller har svin på skogen i så henseende. Vi bør alle gå i oss selv.

FOR FLERE år siden ble skolene erklært for mobbefrie soner. Så langt har man ikke lykkes. Men det å arbeide med holdninger blir aldri feil. Det er ikke anstendig at 10–20 prosent av elevene på våre skoler føler seg mobbet. Tvert imot, det er rystende og svært beklagelig.

Artikkeltags