Tar til orde for turistskatt som støtter lokalmiljøet

Organisasjonen Virke mener det bør åpnes for turistskatt, eller litt finere omtalt som «besøksbidrag» som et av flere virkemiddel for å utvikle norske reisemål på en bærekraftig måte. Virke mener innretningen av modell blir viktig.