Det melder politiet.

Politiet stanset mannen i Farsund og gir følgende melding ut:

– Mann anmeldt for kjøring av bil uten gyldig førerkort.

Etter vegtrafikkloven § 24 er det et vilkår at man har førerkort for at man skal ha lov til å kjøre motorvogn. Det å kjøre uten førerkort kan etter § 31 straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år. I tillegg til bot vil du få en sperrefrist på førerkortet.