Noe av suksessen må tilskrives det felles løft som ble gjort i starten og som har vedvart med omfattende virksomhet der mye er nye tiltak bygget på solid grunn. Tematorsdagene har fattet interesse langt utover Fedas grenser, faktisk så mye at noe kommer fast på disse kveldene selv om de bor langt fra Feda. Huset har mye bedehus i seg, mye kirketun og i tillegg blitt et viktig kulturhus.

Sør-Vestlandet har mange bedehus som er ti ganger eldre enn Huset på Feda. Nytt hus ga ny giv. Bygda kan også vise til sterke bedehustradisjoner helt tilbake til 1883. Det er ingen hemmelighet at det i 1989 var uenighet på Feda i starten om bygging av nytt bedehus. Løsningen ble at bedehusstyret og menighetsrådet gikk sammen om et funksjonelt bygg som ble kalt Huset.

Det var enighet om at menigheten trengte et møtested. Det gamle bedehuset var lite og i dårlig stand. I 2003 ble det gjort formelt årsmøtevedtak om nytt bygg. Bedehuset og menighetsrådet hadde egne oppsparte midler, kommunen ga støtte til tomt, og kanskje aller mest: Fedafolk viste stor giverglede og dugnadsinnsats. 7500 dugnadstimer ble lagt ned i byggeprosessen. Ennå er det dugnad som driver arbeidet med vafler og kaffe som i en sjømannskirke, opplegg og program som kan konkurrere med hvilket som helst kulturhus. Men ingen kunne tenke seg for ti år siden at Huset skulle få den spesielle betydning det har fått for Feda og hele Lister.

Blikket fremover

Paul Daasvand (86) har vær prest i prostiet i flere år og vært mye på Huset. Han uttrykte glede over at så mange fant veien til Huset.

Et litt redusert barnekor (6 barn) sang fantastisk godt. Flere av medlemmene var på weekendtur til Danmark, de vant jo reisepenger da de fant pengesedler i skogen.

Jubileumsfeiringen søndag ble starten på en omfattende ti års feiring der blikket er rettet fremover. Virksomheten skal fortsette med møter og bibeltimer i tillegg til tematorsdager

Frida My Ravndal (18 nå) var som lita jente med på nedleggelse av grunnsteinen for ti år. siden, nå var hun solosanger for det jubilerende publikum. Det var egen prolog ved Ole Gunnar Sæbø og jubileumssang diktet av Synnøve T. Dunsæd. Jubileumskake ble servert mens det rullet mimrebilder fra byggestarten og aktivitetene disse ti år. Ådne Svalastog trakterte piano og trøorgel og løftet festen til en musikkopplevelse.

Jubileet fortsetter med jubileumskonsert 15. oktober der bl.a. ordfører Per Sverre Kvinlaug og andre lokale krefter blir med på Huset.