– I Sarons Dal driver vi virksomhet for barn og unge både nasjonalt og internasjonalt. Som en kristen organisasjon er det derfor flott å ha barne- og familieministeren på besøk, som også er tros- og livssynsminister, sier daglig leder Rune Edvardsen for Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Kjell Ingolf Ropstad vil delta på «Alle Sammen møte» for hele familien der han vil komme med en hilsen som barne- og familieminister.

I forkant av besøket uttrykker han takknemlighet for arbeidet som Troens Bevis står i til daglig.

– Jeg setter alltid pris på å være i Sarons Dal. Det er en god plass for både åndelig og sosialt påfyll. Også er arbeidet her er et godt eksempel på trossamfunns samfunnsskapende kraft og internasjonale engasjement. Her samles det inn midler til barn som er ofre for seksualisert vold i Kongo gjennom Dina-stiftelsen. Det er et viktig og dessverre nødvendig arbeid. Jeg tror hver og en av oss kan bidra litt til en bedre verden, sier Ropstad.

Med de ny smittevernslettelsene i trinn 3, er det nå mulig å ha ca. 800 personer inne i Sarons Dal hallen, fordelt på to kohorter, og tilviste sitteplasser. Arrangørene opplyser at det ikke er nødvendig med forhåndspåmelding til møtet.

Kvina Vita og sykehuset

Ropstad skal også besøke KVINAvita i Kvinesdal og Sørlandet Sykehus Flekkefjord.

På KVINAvita er tema «Velferdsteknologi» og muligheter innen fremtidens eldreomsorg.

Deretter går turen i bil fra Kvinesdal til Flekkefjord for å besøke sykehuset. KrF påpeker i en pressemelding at de ønsker å være en garantist for lokalsykehuset og at man ønsker å få frem hvor viktig det er med desentralisert sykepleierutdanning.

Fra sykehusledelsen møter advelingsleder Trine Marie Nesheim som er stedfortreder for klinikkdirektøren med en halvtimes omvisning