Jeg er ikke overrasket over at næringslivet i Agder har liten tillit til dagens regjeringspolitikere på Stortinget. Ref. undersøkelsen fra Sparebank 1 SR-bank som er gjennomført etter regjeringsskiftet.

Jeg føler meg helt sikker på at tilliten var høyere under Solbergregjeringen.

Det er oppsiktsvekkende og ganske trist å se hvordan dagens regjering behandler og omtaler næringslivet.

Det ser ikke ut som de forstår at dagens kostnadsnivå ikke er bærekraftig for mange bedrifter eller at dagens skattenivå fører til at eiere gir opp, flytter ut og investeringer uteblir.

Det ser heller ikke ut som de har noen respekt for at de som har satset, gjerne i flere generasjoner, bygd bedrifter og skapt arbeidsplasser frarøves verdier over natten, uten dialog og uten konsekvensutredninger.

Lakseskatten f.eks ble annonsert av Støre og Vedum 28.september 2022 og innført 1. januar 2023, før høringsfrist på saken gikk ut og før saken er behandlet i Stortinget. Prosessen er mildt sagt uryddig og høyst uvanlig.

Mange frykter at dette vil ødelegge det norske eierskapet i oppdrettsnæringa langs kysten og ha dramatiske konsekvenser for arbeidsplasser i distriktene.

Det virker som om venstresiden ikke forstår at verdier må skapes før de kan fordeles.

At de ikke forstår at det går en grense for hvor høyt skattetrykk du kan legge på næringslivet før de ikke klarer å drive lengre,eller ikke har penger til nye investeringer. Det ser heller ikke ut som det betyr noe for dem at eiere må flytte ut for ikke å måtte tappe selskapene for verdier på grunn av formueskatten.

At privat næringsliv omtales som velferdsprofitører, kakser og laksebaroner vitner om en forakt for mennesker som skaper verdier som er veldig spesielt å være vitne til.

Dagens Regjering skaper uro både i ord og handling og fjerner forutsigbarheten i en tid hvor dette er viktigere enn på lenge.

Det er krig i Europa, prisene stiger og inflasjonen øker.

Og med dette som bakteppe innføres det nye skatter over natten, det brukes penger på reverseringer av nødvendige reformer, det skapes usikkerhet rundt veibyggingen i fylket vårt, og næringslivet omtales som grådige og sutrete.

Det er et trist skue!

Trist fordi vi er helt avhengig av et næringsliv som tjener penger for å opprettholde velferdssamfunnet vårt. De må heies frem, gis gode rammebetingelser, behandles og ikke minst omtales med respekt

Vi er helt avhengige av de som satser tid og penger på å skape de arbeidsplassene som gir arbeid til folk, som igjen kan betale skatt til fellesskapet.

Den velstand vi nyter godt av i Norge er i stor grad et resultat av konkurranse og gode rammebetingelser for næringsliv.

Uten et næringsliv som tjener penger vil velferden vår forvitre!