Tillitsvalgt Sinnes skule: – Liland og Liland sin opptreden i denne saka minner meir om ein splitt og hersk-taktikk

Tillitsvalgt Torger Sinnes på Sinnes skule er ikkje redd for å si kva han meiner om dei politiske rundane om Sinnes skule.