POLITIKERNE I Flekkefjord skal denne uken ta stilling til et forslag fra næringssjefen/ rådmannen om at det ikke skal tillates salg av mat fra salgsvogner etter midnatt fra kommunale eiendommer i Flekkefjord. Forslaget innebærer også at man vil stokke rundt på hva som skal kunne selges hvor.

DET ER helt sikkert gode intensjoner bak forslaget om å flytte all torghandel fra Sunde/Verven-området til området ved Seilet i Øvre park. Det å skape mer liv i parken ved banken er ikke så dumt, men det virker ikke spesielt godt gjennomtenkt, eller næringsvennlig å pålegge torghandlerne å flytte sine lastebiler, border og varer fra en romslig parkeringsplass til et trangt område.

EN AV aktørene med stor torghandel mener det er et håpløst forslag å flytte torghandel til Øvre park. Arild Tjensland i Grønnsaksbilen fra Jæren har nok et godt poeng når han påpeker at de har behov for stor plass til kundene og manøvrering og parkering av lastebilen. Når en typisk kunde handler flere sekker med poteter og gulrøtter i tillegg til noen brett med egg, sier det seg selv at kundene forsvinner dersom det ikke er mulig å parkere så nærme at varene enkelt kan bæres til bilen.

FORSLAGET OM at det ikke skal tillates salg av mat fra salgsvogner etter midnatt fra kommunale eiendommer, vitner heller ikke spesielt mye om god tilrettelegging for næringsaktivitet. Nattmat er tydeligvis et populært produkt. At det skaper støy og rot er selvsagt ikke bra, men et forbud på kommunale plasser vil vel bare forskyve utfordringene, og skape en «monopolsituasjon» for de som har salgsvognene plassert på private steder.

VI ØNSKER lokale byer og tettsteder som yrer av liv både tidlig og sent. Da trenger vi tilrettelegging som tar både kundene og de som vil drive næring på høyeste alvor. Det minste man må kunne forlange er at man sjekker grundig hvilke behov som finnes og hvordan eventuelle utfordringer kan løses på en smidig måte. Den politiske saken i Flekkefjord om å flytte rundt på salgsvogner og begrense åpningstidene bør parkeres snarest mulig for å bruke tiden på viktigere næringssaker.