Tiltakspakken banket gjennom: Slik bruker man fem millioner kroner på fem minutt!

Når vedlikeholdsetterslepet er stort nok er det ingen problem å bruke fem millioner på fem minutter. Formannskapet i Flekkefjord tok regjeringens tiltakspakke og rådmannens forslag på strak arm.