Ansatte på jobb igjen og helt nytt bygg tatt i bruk

Av

Tok gruvekulturen med inn i det nye administrasjonsbygget.