Utbedrer bro til Furåsen

Fylkeskommunen har sagt ja til at det kan lages ny bro og bedre plass for å slippe vann under den nye broen.