I utgangspunktet er det felles EØS- regler som gjelder, og et omsetningsforbud i et EØS- land vil som hovedregel medføre det samme i alle EØS- land. Det norske strømselskapet Tibber har besluttet å sette salget av ladebokser fra Easee på pause etter at Svenske Elsäkerhetsverket har annonsert et salgsforbud.

– Vi har nettopp mottatt informasjonen fra Elsäkerhetsverket, og vi trenger noe tid til å se hva det innebærer som helhet, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure i en pressemelding.

Nkom-direktøren viser til at det i utgangspunktet er felles EØS- regler som gjelder, og et omsetningsforbud i et EØS- land vil som hovedregel medføre det samme i alle EØS- land. Det er Easees ansvar å følge opp vedtaket fra Elsäkerhetsverket i de landene som de har solgt produktene sine.

Anker vedtaket

Elsäkerhetsverket sier i sitt vedtak at det ikke er umiddelbar fare for liv og helse ved å bruke produktene, men de har pålagt Easee å stanse salget og utbedre de feil de har påpekt. Easee har allerede varslet at de vil anke vedtaket.

– Nkom er opptatt av at de produktene som selges i Norge er trygge, og vi vil følge saken i Sverige tett. Samtidig vurderer vi hvilke konkrete tiltak som er nødvendig å gjøre i denne saken, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.

– Laderen er helt trygg

Daglig leder og gründer i Easee, Jonas Helmikstøl, beroliger norske kunder, og sier at de fortsatt kan lade trygt uten å foreta seg noe. Han sier det ikke er noen automatikk i at dette går videre til andre land.

– Vi har dialog med norske myndigheter og vi håper på støtte fra dem, sier Helmikstøl i Easee til NRK

Mange kunder har også vært bekymret og tatt kontakt med selskapet. Til NRK avkrefter Easee at det er noen problemer med laderen.

– Folk er usikre. Men vi betrygger dem med at laderen er helt trygg. Vi har over 600.000 enheter, som vi har data på at fungerer veldig bra, sier Helmikstøl til NRK.

Den svenske tilsynsmyndigheten opplyste i februar at de mener produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet påpeker svenskene at boksene mangler jordfeilbrytere. Dermed oppfyller ikke laderne kravet til likestrømsvern, mener Elsäkerhetsverket. Det var Teknisk Ukeblad som meldte om problemene først.