I 11-tiden var politiet på Farsundsveien ved Kvavik. Der er det 70-sone, og to førere fikk bot. Den høyeste hastigheten ble målt til 78 kilometer i timen. Vedkommende fikk en bot på 2300 kroner.

Her ser man bøtene i 70-sonen.

71–75 km/t850
76–80 km/t2 300
81–85 km/t3 700
86–90 km/t5 150
91–95 km/t7 000
96–100 km/t9 300
101–105 km/t11 150

Én tatt

Litt senere holdt politiet igjen fartskontroll i samme kommune. Denne gangen på riksvei 43 ved Kvås. Der er det 50-sone, og kun én fører ble tatt i kontrollen. Personen fikk 4150 kroner i bot for å ha kjørt i 63 kilometer i timen.

Her ser man bøtene i 50-sonen

51–55 km/t850
56–60 km/t2 300
61–65 km/t4 150
66–70 km/t6 000
71–75 km/t9 30