Også KrF-veteran Sigmund Kroslid fra Flekkefjord står på listen, men det er nest nederst på 23. plass. Hverken Sirdal eller Kvinesdal har noen på listen for fylkestingsvalget.

Nominasjonskomiteen har vært ledet av Glenn Tønnessen fra Flekkefjord. Han har hatt med seg Turid Jacobsen (Kristiansand, nestleder), Mats Alvheim (Lister), Emma Bærø (Kristiansand), Morten Haraldstad (Setesdal), Haldis Kverum Carlsen (Østre Agder), Oddny Omdal (KrF Kvinner) og Rakel Oline Moi (KrFU).

Lokallagene har i to omganger gitt innspill til nominasjonskomiteen. Komiteens innstilling er enstemmig.

– Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å få et balansert listeforslag i forhold til innspill fra lokallagene, geografi, kjønn, alder og kvalifikasjoner, fremholder Tønnessen.

– Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, på førsteplass, var fast møtende vararepresentant på Stortinget i perioden 2018- 2021, og satt som 2. nestleder i Familie- og kulturkomiteen. Hun var varaordfører i Lillesand 2015-2019 og er i dag leder for Agder KrF.

Rune André Sørtveit Frustøl, på andreplass, sitter i fylkestinget og er leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune. Janne Nystøl, på tredjeplass, er i dag gruppeleder for KrF i fylkestinget. Terje Eikin, på fjerdeplass, er varaordfører i Arendal kommune i sin andre periode.