To kommunalsjefer sier opp: Retter krass kritikk mot rådmannen

Rådmannens lederstil oppgis som årsak til at teknisk sjef og økonomisjef i Sokndal kommune nå trekker seg fra sine stillinger.