To personer fraktet til sykehus etter ulykke på fylkesvei