Tomstads innsats – langt mer enn vertskap for senderen

Cheese A senderen finnes på Norges Hjemmefrontmuseum. Den ble operert av Oddvar Veraas og Asbjørn Fjeld

Cheese A senderen finnes på Norges Hjemmefrontmuseum. Den ble operert av Oddvar Veraas og Asbjørn Fjeld Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fredag 8. januar har Magne Haugland, Bjørn Davidsen og Eivind Johansen en lengre artikkel hvor de fortsetter angrepene på Gunvald Tomstad. Det får stå for deres egen regning.

Erfaring tilsier at det er fåfengt å diskutere med Haugland og Davidsen, men jeg har likevel behov for noen korrigeringer. Forfatterne blander sammen de tre Cheese senderne, slik at rollen til Gunvald Tomstad i Cheese-nettverket blir feilaktig. Det er derfor behov for en oppklaring. En oppklaring som baserer seg på dokumenter fra krigens dager, og ikke på intervjuer fra 70- og 80-tallet.

Starheim kom tilbake til Norge i januar 1942. Han hoppet ut i fallskjerm sammen med Andreas Fasting og to nye sendere. En sender ble plassert på Helle, og fikk navnet Cheese II. Som den forrige gikk denne på vekselstrøm. Andreas Lone tok etter hvert over som telegrafist på Cheese II senderen. Han bodde i Flekkefjord, og kom opp til Helle tre ganger i uka for å betjene senderen.

I slutten av april 1942 tok Lone med seg den gamle Cheese-sender fra Helle og reiste østover til Grimstad. Her etablerte han Cheese III senderen sammen med Sverre Nesbu. Lone oppnådde straks kontakt med London, men han måtte til Flekkefjord for å få dekodet telegrammene. Det var nå bare Tomstad som nå disponerte koden.

Den andre nye senderen fikk navnet Cheese A, og ble plassert i Kvinesdal; og etter hvert på Kvinesheia. Oddvar Veraas var telegrafist på Cheese A og han opererte den sammen med Asbjørn Fjeld. Veraas var telegrafist på jernbanen, og ble opplært til å betjene den nye senderen av Gunvald Tomstad. Denne senderen var batteridrevet.

Hovedtelegrafistene til Cheese I og Cheese II på Helle var Odd Starheim i 1941 og Odd Starheim og Andreas Lone i 1942. Oddvar Veraas var telegrafisten ved Cheese A i Kvinesdal. Etter 1. mai var det Tomstad som tok beslutningen om hvilke av de to senderne som skulle benyttes.

De historiske dokumentene viser at Tomstad også etter hvert ble i stand til å sende telegrammer, - og faktisk også gjorde dette - selv om han fortsatt var en amatør, sammenliknet med Starheim og Lone. Denne konklusjonen baserer seg på opplysninger fra SOE-dokumenter og fra rapporter skrevet av Cheese-medarbeidere under krigen i London.

En dokumentasjon på at Tomstad også telegraferte finner vi i en rapport fra Kåre Austad, skrevet i London i 7. september 1942. Her forteller Austad hvordan han, Tomstad (Tom) og Lone (Alf), sammen med Oddvar Veraas og Asbjørn Fjeld i Kvinesdal organiserte arbeidet med å sette opp de tre senderne på Helle, Kvinesheia og Grimstad. Det var dette triangelet Starheim ønsket å bygge opp for å forvirre de tyske peilestasjonene. Her skriver han blant annet følgende:

Samtidig som Alf opererte senderen i Grimstad, lyttet Tom (på planlagt tidspunkt) på sitt sett, og han fikk også to meldinger, forskjellig fra de to mottatt i Grimstad. Vi var nå sikre på at stasjonen i Grimstad kunne brukes når som helst ".[i]

Videre forteller Austad i et avsnitt om senderen på Kvinesheia

"Da jeg dekodet det mottatte telegram, viste det seg at Tobias hadde gjort flere feil i sin mottakelse, og vi fikk ingenting ut av det. Dagen etterpå ba Tom Home Station om en repetisjon. Denne fikk han umiddelbart og alt var klart»

I parentes har Cheese sjøl – Odd Starheim – føyd til følgende kommentar:

«Tom har trent seg til å bli en kvalifisert operatør, og jeg anser at hans evner er fantastiske under disse forholdene ".[ii]

Det er også dokumentert at det ble sendt telegrammer fra Helle på et tidspunkt hvor Lone befant seg på Bykle i Setesdal. Sammen med Johannes Seland og Tor Hugo van der Hagen sendte han melding til London 1.mai 1942 og meldte at van der Hagen hadde kommet fram til Flekkefjord.

Johannes Seland måtte flykte da navnet hans ble funnet på en lapp til en av SOE-agentene som ble tatt i Telavåg. Seland dro til Flekkefjord, hvor han møtte han Tor Hugo van der Hagen hos Tor Njaa. Van der Hagen hadde kommet til Flekkefjord etter å ha hoppet ut i fallskjerm i Aust-Agder

Gunvald Tomstad advarte dem om at dette var et farlig sted og inviterte dem derfor til Helle: «Så, Tor Hugo og jeg gikk til huset hans, to eller tre kilometer fra Flekkefjord, og ble der den kvelden, og neste dag 2. mai sendte vi telegram til England». Telegrammet gjaldt først og fremst beskjed om at Peder Mjaaland hadde landet i god behold. Dette er beskrevet i Johannes Selands rapport til MI5[iii] . Telegrammet ble sendt fra Cheese II senderen på Helle. Lone befant seg på dette tidspunktet i Bykle. Dette telegrammet er tilgjengelig. Det ble våren og sommeren 1942 sendt en rekke telegrammer fra Cheese II og Cheese A senderne, mens Lone var stasjonert lengerr øst. Dette er dokumentert.

Det var nå Tomstad som sto fram som den organiserte krafta i Cheese, fram til Toralf Johansen tok over ledelsen i januar 1943. Derfor er det heilt naturlig at telegrammene som ble sendt til Cheese i forberedelsen til Carhampton-operasjonen høsten 1942 var adressert til Tomstad. Hvorfor Haugland underslår dette, er vanskelig å forstå. Han har jo sjøl publisert de aktuelle telegrammene i sine bøker. De begynner med: «Til TOM!» Det var også Tomstad som hadde den formelle kontakten mellom Cheese og Laudalorganisasjonen i Kristiansand. Også dette er dokumentert av Rolf Ellingsen og Otto Dal. Tomstad var ikke bare vert for senderen på Helle!

[i] National Archives HS2 150 SOE/Norway Volume 2 Report from Kaare Austad, side 126 London,

[ii] National Archives HS2 150 SOE/Norway Volume 2 Report from Kaare Austad, side 127 London,

[iii] Norges Hjemfront Museum FO IV Boksa 24, Mappe 18-2-1- JJT 0602. Cheese 2 melder at Mjaaland har kommer fram. Også beskrevet i rapport fra Johannes Seland NHM FO IV Boks 110 mappe 8

Artikkeltags