Tonstad trues ved stor flom: Må gjøre omfattende flomtiltak

Kapasiteten i kanalen mellom Sirdalsvatnet og Lundevatn er vanskelig å få god nok til å unngå at store deler av Tonstad blir stående under vann ved en skikkelig storflom.