Forsinket av lynnedslag og ødelagte blader

Byggingen av Tonstad vindpark er forsinket med flere måneder. Kabel i tre kilometer vei måtte graves opp igjen på grunn av lynnedslag, og tre turbinblader er skadd under transport.