Takk for all god hjelp som jeg fikk i forbindelse med Ukrainakonsert Lørdag 30/4 som jeg arrangerte. Vil spesielt få rette en stor takk til hovedsponsor Flekkefjord Sparebank og Xl –Bygg Flekkefjord og alle dere andre som er med og sponser og støtter meg år etter år med dette viktige arbeidet. Og som gjør det mulig for meg og arrangere Ukraina-konsert for å hjelpe fattige familier og flyktninger.

Takk til Flekkefjord Kommune for leie av grendehus gratis, Avisen Agder for støtte av annonse, Tonstad bakeri for bakverk som jeg fikk og alle dere andre som har vært med og gitt kaker. Tusen Takk til Abba Super Trouper. Tusen takk til Mona og Kennet Tollefsen og Magda Åtland som passet på med mat, Linda Nedland for veldig fin pynting, David Liland for appell, Mardon Trælandshei. Tom Arild Josdal, Audun Hovland, Kjell Peder Nedland og Tollak Nedland som var med å sette opp stoler og rydde etterpå.

Og alle dere andre som var med og ordnet til. Kjell Peder Nedland og Trygve Nedland som passet på billetter og penger .Gro Gundersen på Ide for trykking og oppsett av plakater og billetter, Ellen Lyster Aarsland med infoirmasjon. om KPK og barneheimen.

Og til sist, men ikke minst, alle dere som kom og støttet opp om konserten.