Fylkesordfører Arne Thomassen (H) var godt fornøyd med møtet med om lag 70 fremmøtte på klubbhuset ved Myran stadion på Hidra søndag kveld. Han mener regjeringen har skapt nye forutsetninger for å starte en ny prosess for å gjøre både Andabeløy og Hidra landfaste. Om fylkeskommunen klarer å komme i mål med prosjektene i løpet av den 10-årsperioden som det nå er tegnet el-ferjeavtale for kan han ikke love, men han lover å jobbe for en felles løsning mellom staten, kommunen og fylkeskommunen.