Fredag holdt regjeringen et toppmøte om regjeringens batteristrategi, med innspill fra bedriftsledere, organisasjoner og andre aktører.

Regjeringen vil legge fram en egen batteristrategi før sommeren, og arbeidet er nå i siste fase.

– Norge har fortrinn som gjør at vi kan være best i klassen på batteriproduksjon dersom vi i dag tar de riktige valgene. Denne muligheten skal vi utnytte til å skape verdier og nye grønne arbeidsplasser. Vi har grønn fornybar kraft, viktige råvarer og industriell kompetanse som gjør at vi er godt posisjonert til å bli et attraktivt land for bærekraftig batteriproduksjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det er godt nytt for planene om hydrogenfabrikk i Kvinesdal og batterifabrikk på Ertsmyra. Næringsministeren var litt tilbakeholden med å svare konkret på hvilken rolle Kvinesdal kan spille da han besøkte regionen i november:

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ville ikke gi noen konkrete løfter om å fortsette panteordningen for resirkulering av skip, eller om det er aktuelt å legge statlig satsing på hydrogenfabrikk i Kvinesdal. Han fastslo imidlertid at den nye regjeringen vil at Norge skal ta lederskap i hydrogen-kappløpet...

Fikk rykende fersk næringsminister på besøk

Innspill

På møtet fredag fikk regjeringen innspill fra bedrifter, vertskommuner, partene i arbeidslivet, miljøorganisasjoner og andre aktører.

Batterier kan bli en stor næring fra nord til sør i Norge, og vi har solide forutsetninger for å ta del i hele batteriverdikjeden her til lands.

– Regjeringen vil legge til rette for at vi tiltrekker oss privat kapital som gjør det mulig å etablere batterifabrikker i Norge. Internasjonal konkurransekraft er sentralt i denne sammenhengen. Det handler blant annet om areal, krafttilgang og kompetanse, sier Vestre.

Veikart før sommeren

– Regjeringen er opptatt av å skape nye arbeidsplasser, øke eksporten og kutte utslipp med 55 prosent frem mot 2030. Batterier er ett av seks viktige satsingsområder i regjeringens grønne industriløft, der vi vil legge frem et veikart før sommeren, sier statsministeren.

Strategiarbeidet inkluderer flere departementer, og på møtet fredag deltok også klima- og miljøministeren, landbruks- og matministeren, forsknings- og høyere utdanningsministeren, kommunal- og distriktsministeren og statssekretærer i Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

– Vi har vært opptatt av å lytte til næringen, kommuner og andre for å kunne sette en tydelig retning for batterisatsingen i Norge. Vi har fått mange gode innspill. Det har også vært viktig for oss å samarbeide tett med Den europeiske batterialliansen. Både etterspørsel og behov for batterier øker enormt på verdensbasis, og vi må være en del av den europeiske batteriverdikjeden, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Stort industriområde: Starter omfattende reguleringsarbeid

Stort knutepunkt: Statnett har ikke bestemt Kvinesdal sin rolle for havvind og elektrifisering

Lover mer fart på havvind og hydrogen