Ordfører Torbjørn Klungland (Frp) ba i går om bystyrets råd om han skulle skrive under på ordfører-opprop fra ordfører Jan Kristensen (H) i Lyngdal om at videre planlegging av vindkraft uten kommunal medvirkning må stoppes. Han ønsket også råd om han skulle skrive under på ordføreropprop om å kreve fortsatt lokalt skatteoppkreverkontor. Avtroppet ordfører Jan Sigbjørnsen (H) foreslo at han ikke skulle skrive under på noen av slike opprop, fordi det kom mange slike hele tiden, men bystyret støttet at ordføreren skrev under på begge de nevnte oppropene