Tordner mot omkjøringsvei: – Se hvordan kommunen behandler utkantene!

Lokalpolitiker Kristian Sira (Frp) etterlyser snarlige tiltak på omkjøringsveien for Bakke bro.