Ut fra leserbrevet i dagens Agder hersker det ingen tvil om at man for tiden er misfornøyd med kommunes nåværende politiske ledelse på Kvæven, og det er jo opp til dem. Leserinnleggets innhold skal jeg i stor grad la stå ukommentert, men et par faktaopplysninger synes jeg er på sin plass.

I leserinnleggets innledning ser jeg det faller den tidligere Senterpartiordføreren tungt for brystet at det nå ble et regimeskifte. Der har rent meget vann i Sira og tunnelene siden Torjus var ordfører, og Senterpartiet har definitivt passert sin storhetstid, da det i en periode sågar satt med alle sentrale posisjoner som ordfører, lederne i TLM, Oppvekst og Levekår og Kontrollutvalget.

Kvævens skriver i deres innlegg at regimeskiftet nå ble foretatt av Ap støttet av Høyre. Det er dette jeg synes fortjener litt faktaopplysning. Høstens valg og de som gikk til valgurnene var vel de som utledet dette. Valgresultatet står fast om man aldri så lite liker det.

Som tidligere ordfører i åtte år synes jeg det hadde vært på sin plass at protokollene fra de to kommunestyremøtene som tangeres i innlegget hadde blitt sjekket ordentlig. Protokollen fra det konstituerende møte viser noe helt annet enn påstanden angående regimeskifte framsatt i leserinnlegget. I sakene PS 19/118 Valg av Formannskap og PS 19/119 Valg av Ordfører blir Valgnemdas innstillinger fremmet av Senterpartiets Thor Jørgen Tjørhom, og voteringene viser at valgene var enstemmige. I PS 19/120 Valg av Varaordfører blir Valgnemdas innstilling fremmet av Jonny Liland (AP) og voteringen viser også her enstemmighet. Så ut fra fakta i protokollen bør fhv. ordfører Kvæven kreditere flere enn Høyre for støtten Ap fikk til regimeskifte!

En objektiv gjennomgang av møteopptaket av budsjettbehandlingen i desembermøtet, og da i særdeleshet avstemningen, vil kanskje også frembringe A-HA opplevelser både hos de Kvæven og andre interesserte. Hvor mange partier var det f.eks. som ikke stemte for å legge ned driften av turistinformasjonen og endringen ved bibliotekfilialen?