Tradisjonell St. Hans-feiring på Eide

En god gjeng var samlet til St. Hans-feiring på Eide.