Trafikal unntakstilstand på Uenes

DEL

MeningerFRA DENNE uke og frem til utgangen av august blir det nærmest trafikal unntakstilstand på Uenes. Byggingen av den nye flerbrukshallen skaper utfordringer som må løses. Det gjelder både trafikkavvikling og parkering. Store mengder masse skal kjøres bort fra tomten der hallen skal ligge. Det betyr at Tunveien, eller Promilleveien som den blir kalt, må stenges for ordinær trafikk. Både biler og fotgjengere må ledes først og frem til Danneviksveien, men til nød kunne bruke Uenesveien.

DET ER et nøyaktighetsarbeid for planleggerne når man skal finne frem til løsninger som tilfredsstiller de fleste behov. Det viktigste er at man har en overordnet plan som gjelder. Så får man tilpasse seg forholdene underveis, dersom noe viser seg ikke å virke etter hensikten.

NÅR DET gjelder parkering på Uenes, i tilknytning til skoleanlegget, så må det gjøres endringer. Det betyr at mange parkeringsplasser forsvinner fra området rundt selve skolen. Parkeringsarealet på stadion kommer til å bli brukt flittig. Dessuten kommer basketballbanen ved Flekkefjord ungdomsskole til på bli brukt til parkering. Hele Uenes vil bli skiltet om, slik at trafikantene vet hvordan de skal forholde seg.

DET KOMMER helt sikkert til å dukke opp utfordringer som kommunens egne folk ikke har tenkt på. Men som i alle andre saker er det viktig at både beboere og besøkende på og til Uenes, viser smidighet i forhold til den unntakstilstanden som rent faktisk dukker opp i de neste månedene. Det hele er en overgang – og vi vet når tingene er tilbake til normalen igjen.

LYKKES TIL!

Artikkeltags