Seks personer i trafikkulykke

Av

En person er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke nord for Tonstad.