Kolliderte med tunneltak

Bukkesteinstunnelen er stengt etter at toppen av en lastebil har kjørt inn i tunneltaket.