– Ikke en alarmerende ulykkessituasjon

Statens vegvesen har vurdert avkjørselen ved YX Moi, der det i siste halvår har skjedd flere ulykker. De mener det er utfordrende å finne en løsning for å bedre sikkerheten.