Gå til sidens hovedinnhold

Tre fergekaier klargjøres for nye el-ferger

Agder fylkeskommune skal oppgradere tre fergekaier i Flekkefjord i forbindelse med nye elektriske ferger.

Konkurransegrunnlaget er nå lagt ut og fylkeskommunen venter på anbud fra entreprenører. Det er forventet en oppstart på prosjektet like etter påske med en ferdigstillelse til høsten 2021.

Arbeidene består blant annet av bygging av såkalte dykdalber, fenderverk og belysning, montering av ny fendring av størrelse bedre tilpasset nye ferjer og vannforsyning til ferge på Launes fergekai.

(Dykdalber er pæler som gjør det mulig å fortøye ferger som er lengre enn kaia).

Under byggingen vil det ikke være nødvendig å stenge ferjekaia på Launes på kvelds- og nattestid. Fylkeskommunen vil ha et tett samarbeid med Norled og Agder kollektivtrafikk for å kunne gjøre de beste valgene med tanke på trafikkavviklingen.

Fergeleiene på Abelnes og Kvellandstrand: Kan stenges for ferjetrafikk i anleggsperioden som omfatter pelearbeid, men kaiene kan ikke stenges samtidig. Ferjetrafikken fra fastlandet samles da på den ene kaien i disse periodene. Entreprenøren skal imidlertid tilstrebe å utføre arbeidene på en slik måte at stenging unngås. Driftsopplegget må planlegges i tett samarbeid med byggherre og ferjeselskapet Norled.

Fergeleiet på Launes: Mellom kl. 05.00 og 20.00 må arbeidet utføres uten hinder for ferjetrafikken, da Hidrafergen benyttes. Pælearbeider vil foregå mellom 20.00 og 05.00 og i dette tidsrommet vil ferjeselskapet benytte Hidrasund-fergen som er kortere.

Det skal ikke utføres arbeid på fergeleiet på Andabeløy i denne omgang. Helgene 12.-17. mai, og 21.-24. mai er utfartshelger med mye trafikk. Fergetrafikken skal gå som normalt disse helgene.