Ni millioner for å lage «treklynge»

Av

Agder Tresenter søker om finansiering til et treårig prosjekt, hvor målet er å styrke verdikjeden for tre på Agder gjennom etablering av treklyngen TRE på Agder.