Trenger 1,5 mill. for å teste fritidskort

Sokndal kommune ønsker å bruke 100.000 av egne midler og 1,5 millioner fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å teste ut fritidskort.