Tron Løvås (Ap): – Vi bør ikke si «rådmann» – det er ikke kjønnsnøytralt

Tron Løvås (Ap) foreslo å endre fra «rådmann» til «kommunaldirektør».