Tror på tøffe tider: – Det blir krevende å finne 10 mill. i kutt

Budsjettarbeidet er slett ikke over for rådmann, politikere og fagforeninger i Flekkefjord kommune.